ENG|繁體

中國平安CSI香港高息股ETF (3070)

1.產品資料概要(04/2024)下載檔案大小: 549.82KB
2.年度報告(31/12/2023)- 只供英文版下載檔案大小: 965.99KB
3.基金每月報告(03/2024)下載檔案大小: 1.6MB
4.股息通告(08/12/2023)下載檔案大小: 259.29KB
5.單位持有人通知書(07/12/2023)下載檔案大小: 234.08KB
6.基金認購章程(07/12/2023)下載檔案大小: 1.4MB
7.2023 半年報下載檔案大小: 1.6MB
8.股息通告(13/06/2023)下載檔案大小: 262.44KB
9.股息通告(09/12/2022)下載檔案大小: 221.45KB
10.股息通告(15/06/2022)下載檔案大小: 179.36KB
11.股息通告(14/12/2021)下載檔案大小: 425.31KB
12.股息通告(13/12/2021)下載檔案大小: 226.21KB
13.公告 - 澄清有關子基金月度報告及財務報告之基金表現資料下載檔案大小: 349.01KB